Drogowskaz natury

 

Oto członek wskazuje mi drogę, jak drogowskaz na rozstajach wiedzie mnie do przodu mówiąc do mnie:

- Idź w tamtym kierunku, prosto i trochę w lewo, bądź trochę w prawo (zależy, kto jakiego ma).

Niezależnie od ukierunkowania zawsze prawidłowo doprowadzi cię do celu, bo to jest nieomylna busola, przyrząd, którym obdarowany został każdy mężczyzna by dopełniał się ten potężny zamysł natury i on zawsze wskazuje do przodu. Jeśliś zwątpił na chwilę w sens istnienia spójrz w dół na swój członek on bezwzględnie wskaże ci drogę.

 

Powrót

                                                                                                                                                  R