Zasady życia i śmierci


Wszelkie zasady życia ustala śmierć. Czy chciałbym żyć wiecznie? Oczywiście że nie, bo wówczas nie był bym człowiekiem tylko skazałbym się na boski los. Nawet o tym nie myślę, bo lubię być sobie człowiekiem i godzę się na ten przerażający odrobinę schemat, że w mgłach za horyzontem czeka na mnie śmierć, która pisze moje życie. Gdyby pozbawiono mnie kresu mojego istnienia byłbym zupełnie inną istotą, byłbym zaprzeczeniem człowieczeństwa. Pod taką trwogą godzę się z własnej woli na zasady swojego ludzkiego życia i śmierci i podpisuję ten kontrakt - Ja Człowiek.

 

Powrót

                                                                                                                                                  R