"Dywagacje mężczyzny w œrednim wieku, czyli wieczór autorski

Romana Zielonki 17.02.2007"

POWRÓT